Standardformulär för paketresor

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. (mer information nedan) Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företaget Hojresor kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har företaget Hojresor enligt lag,…

Läs mera …

Paketreselag – 2018:1217

Detta är Paketreselagen i sin helhet som jag har hämtat från Riksdagen.se SFS nr: 2018:1217 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 2018-06-20 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innehåll: 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Paketreseavtalet och information om paketresan 3 kap. Ändringar innan paketresan påbörjas 4 kap. Fullgörande av paketresan 5 kap. Sammanlänkade…

Läs mera …