Diverse grusvägskörningar sommaren 2005

Några blandade bilder från ett gammalt album.

Kommentera via Facebook

Comments are closed.