Sveriges vägnät på en karta.

Genom att besöka Trafikverkets webbsida NVDB kan du se statusen på Sveriges vägnät på en karta.
Du kan välja att titta på flera egenskaper på vägnätet till exempel vilken hastighetsgräns som gäller för en viss sträcka eller om det är en grusväg.
Klicka här för att öppna kartan, som då ser ut så här:

I rutan till höger, “Välj vad du vill se på kartan” ställer du in vad du söker efter.
Om man väljer “Slitlager” så visas belagda vägar med röd färg och grusvägar med blå färg.

Som synes finns det betydligt fler grusvägar att välja mellan när jag planerar rutter 🙂 Ett problem är dock att 9 av 10 grusvägar slutar i en vändplan 🙁

Det här är inställningarna för att visa vilka vägar som har driftbidrag, som alltså måste hållas öppna för allmänheten.

Kommentera via Facebook

Comments are closed.