Adventure Days 2016

Jag var antagen som turledare i Adventure Days, men för att få lite mer körning hyrde jag en stuga redan från måndagen. Därför fick vi som deltog på extradagarna faktiskt en Adventure Week.

Några dagar innan avresan anlände de nya däcken, Pirelli MX-extra-X.
Men skulle de hålla? Svaret hittar du sist i resereportaget.

Det är för många bilder för att ha på en sida så jag har delat upp dem på sju sidor.


Tryck på pilen för att komma till dag 1.
Resan till Säfsen.


Tryck på pilen för att komma till dag 2.
En “extra” körning på tisdagen.


Tryck på pilen för att komma till dag 3.
Turledarutbildningen.


Tryck på pilen för att komma till dag 4.
Rekognosering av heldagsturen.


Tryck på pilen för att komma till dag 5.
Första heldagsturen.


Tryck på pilen för att komma till dag 6.
Andra heldagsturen.


Tryck på pilen för att komma till dag 7.
Resan hem.


Kommentera via Facebook

Comments are closed.