Standardformulär för paketresor

De kombinerade resetjänster du erbjuds utgör en paketresa i den mening som avses i direktiv (EU) 2015/2302. (mer information nedan) Därför omfattas du av alla EU-rättigheter som gäller för paketresor. Företaget Hojresor kommer att ansvara fullt ut för att paketresan som helhet fullgörs korrekt. Dessutom har företaget Hojresor enligt lag,…

Läs mera …

Paketreselag – 2018:1217

Detta är Paketreselagen i sin helhet som jag har hämtat från Riksdagen.se SFS nr: 2018:1217 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 2018-06-20 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet) Innehåll: 1 kap. Inledande bestämmelser 2 kap. Paketreseavtalet och information om paketresan 3 kap. Ändringar innan paketresan påbörjas 4 kap. Fullgörande av paketresan 5 kap. Sammanlänkade…

Läs mera …

Paketreseavtal

1 AVTALET 1.1 Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. 1.1.1 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat…

Läs mera …

Fel bildformat.

Strulet med webbhotellet fortsätter 🙁 Nu har jag upptäckt att det är fel bildformat på många bilder. Alltså många utspridda lite här och där men hur ska jag kunna hitta dem när det finns över 14000 bilder? Kolla t.ex. i inlägget från Tisdagskörningen den 8 juli 2014 Bilden har helt…

Läs mera …

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Från och med 25 maj 2018 är det GDPR – General data protection regulation – som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. Inför mina MC-resor och andra evenemang begär jag nödvändiga uppgifter som namn, adress, telefonnummer, ICE-namn…

Läs mera …