Nu har vi kört 100 mil grus.

Årets 100 mil grus blev en härlig runda på alla möjliga sorters vägar och dessutom en del rekognosering, så det blev ett häftigt äventyr. Vi har kört på grovt makadam, torra dammiga vägar, blöta vägar, gräsbevuxna vägar, spåriga vägar, leriga vägar, vägar med stora stenar och några grymt regnskadade backar…

Läs mera …