Swedish gravel adventure 2021

Den 3-11 juli körde vi ett riktigt häftigt äventyr på dammiga grusvägar, mjuka vattensjuka grusvägar, gräsbevuxna vägar, spåriga vägar, vägar med tjockt lager makadam, sandiga stigar, bortglömda igenväxta vägar och hala blöta träbroar. Vi tog oss även över Göransåsbäcken på snorhala stenar eftersom bron var borta. Vi körde helt enkelt…

Läs mera …